Monikulttuurinen Nuotta

 
Kainuun Nuotta on viime vuosina toiminut vahvasti kolmannen sektorin yhdistysten ja yhteisöjen monikulttuurisen toimintaympäristön kehittämiseksi ja arvoperustansa mukaisesti pyrkinyt omassa toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa, asukkaiden hyvinvointia ja kahdensuuntaista kotoutumista. Yhdistys on hallinnoinut Kainuussa useita maahanmuuttajatyön kehittämiseen ja monikulttuurisuuteen liittyviä hankkeita.
 
Kainuun Nuotta on reagoinut toimintaympäristön muutokseen olemalla mukana monialaisissa verkostoissa, kehittämistyössä, tuomalla esiin monikulttuurisuutta ja järjestötoimintaa voimavarana ja mahdollisuutena. Monikulttuurisuus on noussut yhdeksi Nuotan toiminnan läpileikkaavaksi painopistealueeksi. Nuotta toimii aktiivisesti paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.
 
Tällä hetkellä Kainuun Nuotta hallinnoi STEA-rahoitteista kaikille avointa matalan kynnyksen monikulttuurista Toimintakeskus Monikaa sekä ESR-osarahoitteista Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa (MOK) -hanketta vuosille 2016-2019.

 


Kotoutumista tukevaa yhdistystoimintaa halutaan vahvistaa Kainuussa

Kainuun Nuotta ry on käynnistänyt yhdessä hankekumppaniensa Kainuun Liikunta ry:n, Kajaanin 4h-yhdistys ry:n ja MLL:n Kainuun piiri ry:n kanssa maakunnallisen kehittämishankkeen, joka kannustaa yhdistyksiä vahvistamaan osaamistaan ja pohtimaan toimintaansa monikulttuuristuvan jäsenistön ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Alueelle muuttavat maahanmuuttajat ovat yhdistysten mahdollisuus ja voimavara lisätä jäsenten määrää ja myös saada toimintaansa uusia kiinnostavia elementtejä.

Lue koko tiedote tästä