OLKAn TOIVO-vertaistukivalmennuksen 4. osio

Valmennuksen aiheena on vertaistukijan hyvinvointi ja jaksaminen

Valmennus toteutetaan Teams -etävalmennuksena.

Alkuaika: 16:30

Loppuaika: 20:00

Järjestäjän yhteyshenkilö: Seija Heikkinen

Organisaatio: Kainuun Nuotta ry, OLKA Kainuu

Puhelinnumero: 050 336 6034